Werkwijze

De intake

Na de aanmelding mail ik een intake-formulier met vragen over zwangerschap/geboorte, kindertijd, school, motorisch en sociaal/emotionele ontwikkeling enz. Deze vragenlijst bespreken we tijdens het intake-gesprek. Voor ouders is het vaak prettig om dit gesprek bij hen thuis te laten plaatsvinden zodat er geen oppas geregeld hoeft te worden. Om tot de kern van de coachwens te komen diepen we de vragenlijst samen uit.

Aan de slag

In mijn kindercoachingspraktijk wordt er gespeeld, gepraat, getekend, gevisualiseerd, gewandeld en geknutseld. Afhankelijk van het kind en de coachwens werk ik met verschillende werkvormen en methodieken. Mijn doel is om samen met het kind te ontdekken welke kwaliteiten hij al bezit die hem zullen helpen om de coachwens te vervullen. Soms heb ik vooraf een plan wat we gaan doen tijdens een sessie en soms laat ik op me af komen waar we mee aan de slag gaan. Vaak onderzoek ik of er onnodige reflexen actief zijn waar een kind last van kan hebben. 

Tussenevaluatie

Vaak is er na een aantal sessies al verbetering merkbaar. Daarom maak ik na ongeveer 3 sessies een afspraak met ouder(s) om de voortgang te bespreken. De vragen die centraal staan: Wat heb ik gezien en gemerkt tijdens de sessies? Wat is er thuis veranderd? Wat merkt een kind zelf al? En wat is er nog nodig? Aan de hand van dit gesprek kan een schatting gemaakt worden of en ook hoeveel sessies nog nodig zullen zijn. 

Afrondende fase

Tijdens de laatste sessie vatten we samen wat we allemaal hebben gedaan. Wat gaat er beter en waar kunnen jullie in de toekomst op letten. 
Bij de trajecten B en C (zie tarieven) heb je na 2 maanden nog recht op een terugkom-afspraak. Is een traject afgerond, maar heb je opnieuw ondersteuning nodig, dan is een afspraak ook zo weer gemaakt.

Waar sta jij op de schaal van boosheid?