Kindercoaching & reflexintegratie

Werkwijze

1. De intake

Na de aanmelding mail ik een intake-formulier met vragen over zwangerschap/geboorte, kindertijd, school, motorisch en sociaal/emotionele ontwikkeling enz. 

 

Deze vragenlijst bespreken we tijdens het intake-gesprek. Voor ouders is het vaak prettig om dit gesprek bij hen thuis te laten plaatsvinden zodat er geen oppas geregeld hoeft te worden. 

 

Om tot de kern van de coachwens te komen diepen we de vragenlijst samen uit.

2. Aan de slag

In mijn coachingspraktijk wordt gespeeld, gepraat, getekend, gevisualiseerd, gewandeld en geknutseld.

Afhankelijk van het kind en de coachwens werk ik met verschillende werkvormen en methodieken. Heel vaak zijn de uitdagingen waar jij met jouw kind tegenaan loopt het gevolg van overactieve primaire reflexen. Ik onderzoek altijd, bij ieder kind, of er reflexen actief zijn en welke. De rest van de coaching wordt daarop gebaseerd. Dmv oefeningen zorgen we dat de reflexen weer tot rust komen, dat brein en lijf elkaar begrijpen.

Het doel van de coaching is om samen met het kind te ontdekken welke kwaliteiten al in bezit zijn die helpend zullen zijn om de coachwens te vervullen.

Soms heb ik vooraf een plan wat we gaan doen tijdens een sessie en soms laat ik op me af komen waar we mee aan de slag gaan.  

3.Tussen-
evaluatie

Vaak is er na een aantal sessies al verbetering merkbaar. Daarom maak ik na ongeveer 3 sessies een afspraak met ouder(s) om de voortgang te bespreken.

De vragen die centraal staan: Wat heb ik gezien en gemerkt tijdens de sessies? Wat is er thuis al verbetert? Wat merkt een kind zelf al? En wat is er nog nodig? 

 

Aan de hand van dit gesprek kan een schatting gemaakt worden of en ook hoeveel sessies nog nodig zullen zijn. 

 

4.Afrondende fase

Tijdens de laatste sessie vatten we samen wat we allemaal hebben gedaan. Wat gaat er beter en waar kunnen jullie in de toekomst op letten. 

Bij de traject B  (zie tarieven) heb je na 2 maanden nog recht op een terugkom-afspraak. Is een traject afgerond, maar heb je opnieuw ondersteuning nodig, dan is een afspraak ook zo weer gemaakt.